My Pride

My Pride
เราภูมิใจที่มีส่วนในการขุดค้นเงินเหรียญต่างๆ ที่มีพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาจากใต้พื้นดินเพื่อให้พ้นจากการเหยียบย่ำไปมาของผู้คน แม้เป็นงานไม่ยิ่งใหญ่ แต่ความภูมิใจติดตัวเราตลอดไป........ My searching is not just a hunting treasure covered underneath, but I’m also proudly searching for Thai coins with the portrait of His Majesty the King on one side. His Majesty the King is regarded as the highest respectful institution of Thailand. The coins should not be underground so that the people step on them. They should be recovered. Even my work is just a small job, I’m proud to retrieve them from dirt.

Collection Exchange

Collection Exchange
หากท่านใดสนใจและต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งของสะสมและวัตถุมงคลซึ่งพบมาจากการ detecting ตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บนหน้านี้กับของของท่านกรุณาติดต่อสอบถามพูดคุยได้ที่ "ลุงวรรณ" ksuwan@gmail.com และหากท่านมีของสะสมอยากแลกเปลี่ยนกับท่านอื่น "ลุงวรรณ" ยินดีเป็นสื่อกลางให้......................If you are true antique lovers, collectors and would like to get some of these artifacts to put into your collection, please contact Mr. Suwan at ksuwan@gmail.com

25 Aug. 2009

Tin Box Collection (20)


สิ่งทึ่ต้องซื้อวันนี้

สิ่งที่ทำให้กล่องมีค่าสำหรับนักสะสมก็คือความเก่าของกล่อง เช่น หากเราเจอกล่องคุ้กกี้โอริโอ้ (Oreo cookie)จากเทศกาลคริสมาส พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่สภาพดีๆ ให้เก็บไว้ เพราะกล่องนี้จะเป็นที่ต้องการของนักสะสมในที่สุด หากเราไปที่ร้านขายของชำในละแวกบ้านเรา ให้มองหากล่องยี่ห้อที่ขายอยู่ในปัจจุบันที่ออกมาในเทศกาลพิเศษๆ เอาอาหารออกและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง จากนั้นก็ทิ้งไว้สักสิบปีหรือประมาณนั้น หลังจากนั้น กล่องที่เราสะสมไว้ก็จะมีค่าไปเองแหละ

ง่ายๆ แต่ได้ผลครับ

ภาพจาก Red Riding Hood Edibles