My Pride

My Pride
เราภูมิใจที่มีส่วนในการขุดค้นเงินเหรียญต่างๆ ที่มีพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาจากใต้พื้นดินเพื่อให้พ้นจากการเหยียบย่ำไปมาของผู้คน แม้เป็นงานไม่ยิ่งใหญ่ แต่ความภูมิใจติดตัวเราตลอดไป........ My searching is not just a hunting treasure covered underneath, but I’m also proudly searching for Thai coins with the portrait of His Majesty the King on one side. His Majesty the King is regarded as the highest respectful institution of Thailand. The coins should not be underground so that the people step on them. They should be recovered. Even my work is just a small job, I’m proud to retrieve them from dirt.

Collection Exchange

Collection Exchange
หากท่านใดสนใจและต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งของสะสมและวัตถุมงคลซึ่งพบมาจากการ detecting ตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บนหน้านี้กับของของท่านกรุณาติดต่อสอบถามพูดคุยได้ที่ "ลุงวรรณ" ksuwan@gmail.com และหากท่านมีของสะสมอยากแลกเปลี่ยนกับท่านอื่น "ลุงวรรณ" ยินดีเป็นสื่อกลางให้......................If you are true antique lovers, collectors and would like to get some of these artifacts to put into your collection, please contact Mr. Suwan at ksuwan@gmail.com

25 Aug. 2009

Tin Box Collection (19)ยี่ห้อ


กล่องที่วางตลาดในเขตท้องถิ่นตนเองอาจดูมีค่าในพื้นที่ที่ผลิตสินค้านั้นๆ แต่อาจจะไม่มีค่ามากนอกเขตหรือเขตอื่น อย่างไรก็ตามกล่องจากยี่ห้อใหญ่ๆ ระดับประเทศที่หาไม่ได้แล้วซึ่งอาจเป็นที่ต้องการของนักสะสมอาจซื้อหาได้จากคนที่ไม่รู้ว่ากล่องที่ตัวเองมีนั้นมีมูลค่า เราควรเริ่มจากตรงนี้ ขอแนะนำให้เราศึกษาจากหนังสือหรือตำราเพื่อให้คุ้นเคยกับกล่องยี่ห้อต่างๆ เช่นกล่องขนมปัง Uneeda Biscuit เป็นกล่องขนมคุ้กกี้และแครกเกอร์ของผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกยี่ห้อหนึ่ง

หากเราตั้งใจจะหากล่องเก่าๆ ในยุคกลางศตวรรษที่ ๒๐ แนะนำให้ไปหาจากร้านขายของชำที่เลิกกิจการไปแล้ว และกล่องเหล่านี้จะกลายเป็นกล่องที่คนเริ่มสะสมกันในวันข้างหน้าได้ ให้หากล่องขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์ที่โปรโมชั่นขายกันในเทศกาลต่างๆ กล่องเหล่านั้นอาจไม่มีค่าในวันนี้ก็จริง แต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับ

ภาพจาก Link & pin Hobby