My Pride

My Pride
เราภูมิใจที่มีส่วนในการขุดค้นเงินเหรียญต่างๆ ที่มีพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาจากใต้พื้นดินเพื่อให้พ้นจากการเหยียบย่ำไปมาของผู้คน แม้เป็นงานไม่ยิ่งใหญ่ แต่ความภูมิใจติดตัวเราตลอดไป........ My searching is not just a hunting treasure covered underneath, but I’m also proudly searching for Thai coins with the portrait of His Majesty the King on one side. His Majesty the King is regarded as the highest respectful institution of Thailand. The coins should not be underground so that the people step on them. They should be recovered. Even my work is just a small job, I’m proud to retrieve them from dirt.

Collection Exchange

Collection Exchange
หากท่านใดสนใจและต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งของสะสมและวัตถุมงคลซึ่งพบมาจากการ detecting ตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บนหน้านี้กับของของท่านกรุณาติดต่อสอบถามพูดคุยได้ที่ "ลุงวรรณ" ksuwan@gmail.com และหากท่านมีของสะสมอยากแลกเปลี่ยนกับท่านอื่น "ลุงวรรณ" ยินดีเป็นสื่อกลางให้......................If you are true antique lovers, collectors and would like to get some of these artifacts to put into your collection, please contact Mr. Suwan at ksuwan@gmail.com

23 Mar. 2007

Starting Metal Detecting


I and some of my staff were invited by one of my former students to visit her family on a summer holiday at Ban Phe of Rayong, east of Thailand. I was introduced to her father, Mr. Siaw. I later was told that he resigned from Royal Air Force officer post, at Kampaengsaen Air Force base years ago. He and his family moved to this town and run a near-beach sea-food restaurant. He helps his wife’s cooking work in the day time and goes detecting at night time as his hobby.
He introduced me to get used with his favorite Fisher CZ-20 detector. I had never seen metal detector before. It was my first experience to touch it since I have never heard about it, either. He has been detecting in different beaches for years. He also took me to the beach in front of his place and we went into the water. He showed me things he got from the sea beach and underwater. I suddenly was interested in the amazing device. After the holiday finished, I came back home and kept searching for the detectors information, with different brand names. I want to get a good, but cheap, one. I finally made decision to buy a second hand one. The cost was not cheap, but the quality is okay. The detector was the used Fisher CZ-20. It belonged to Mr. Siew’s friend who wanted move to other town and needed some urgent cash.
The manual of CZ-20 was printed out from internet and I read how the detector works, how to detect metal objects and how to cope with problems while going detecting.
One year later, at the moment, I can control the machine but I have not got things much. Coins are the main items that I always got.
Silver rings are second list of finds. Only one gold ring I got from Cha-Am beach. Anyway, I still keep trying to search the lost treasures. Luck is coming, hopefully. If you see someone’s walking on one of the beautiful beaches in Thailand. One of them might be me. Say hello to me sometimes.

Fly like a bird


Time comes and goes. Some of the hard times have gone. The good times disappeared. It’s not my time any more. I’m retired from work, but not from once was a dream. I spend my time for detecting. I’ve been wandering around to search things underneath for months. I mostly found rusty old coins, silver rings, stainless bracelets, small gold rings and so on. I found that I’m very happy to walk on the beaches, abandoned playground, football grounds and in small dams that people always visiting on weekend. Many curious lookers circled me to have a look what I found. I chat with school closed gangs, young school children, who always shoot me different questions while I’m hunting treasures on the beaches. Sort of good fun, isn’t it?

22 Mar. 2007

ระวังเสียงหลอกของเหรียญสิบบาท


การDetecting ค้นหาของในดินแข็งนั้น บางครั้งต้องระวังเสียง เราอาจหลงเสียง คิดว่าเป็นเหล็กหรือโลหะวัตถุไม่มีค่าโดยเฉพาะคนที่ใช้เครื่อง CZ-20 เพราะเสียงของเหรียญสิบบาทนั้นจะคล้ายกับสเตนเลสมาก เมื่อสัญญาณถูกส่งขึ้นมาเป็นเสียงรัวคล้ายเสียงโทรศัพท์ อย่าลืมว่าเหรียญบางรุ่นข้างในเป็นเหล็ก แต่เคลือบด้วยทองแดงหรือนิเกิล อาจทำให้เสียงเพี้ยน เมื่อเราผ่านไป เหรียญสิบบาทยังคงนอนคอยเราอยู่ใต้ดิน น่าเสียดาย

19 Mar. 2007
เทคนิคในการหาโลหะวัตถุโดยทั่วๆ ไป
การกวาดหาโลหะวัตถุใต้ดินให้ได้ผลนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ก่อน ต่อไปนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานในการกวาดหาโลหะวัตถุ
การกวาดจาน (Sweeping)
เทคนิคเบื้องต้นซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้เครื่องต้องทราบคือการกวาดจานช้าๆ โดยต้องเลื่อน
จานจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งโดยให้จานอยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้นดินเพื่อให้พบวัตถุที่ซ่อนอยู่ข้างใต้


เทคนิคในการหาโลหะวัตถุโดยทั่วๆ ไป
การกวาดหาโลหะวัตถุใต้ดินให้ได้ผลนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ก่อน ต่อไปนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานในการกวาดหาโลหะวัตถุ
การกวาดจาน (Sweeping)
เทคนิคเบื้องต้นซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้เครื่องต้องทราบคือการกวาดจานช้าๆ โดยต้องเลื่อน
จานจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งโดยให้จานอยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้นดินเพื่อให้พบวัตถุที่ซ่อนอยู่ข้างใต้

ส่วนต่างๆ ของ Metal Detectorส่วนประกอบของ Metal Detector
ถ้ามือใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับส่วนประกอบของ Metal detector เราจำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาส่วนประกอบก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับเครื่องมือ
ส่วนแรกที่จะแนะนำได้แก่ ส่วนที่เรียกว่าที่พักแขนหรือ Arm-rest (1) ส่วนนี้ไว้สำหรับพักน้ำหนักเครื่องโดยให้ที่รองแขนอยู่ตรงใต้ข้อศอกของเรา
ส่วนที่สองถัดมาจาก Arm-rest คือ Main Shaft (2) ส่วนนี้เป็นส่วนที่เห็นโค้งๆ มีมือจับระยะห่างระหว่างที่พักแขนคือระยะของศอกเพื่อให้ถือเครื่องสะดวก ไม่เมื่อยแขน
ส่วนที่สาม คือส่วนที่เรียกว่า Control box (3) ส่วนนี้เป็นแผงวงจรไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนให้เครื่องทำงาน ชนิดของแผงวงจรนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและชนิดของเครื่องdetector เช่นเครื่องหาทอง เหรียญ ของเก่าโบราณ หรือโลหะอื่นๆ ก็อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
ถัดลงไปอีกคือส่วนที่อยู่ใต้ Main shaft เรียกว่าก้าน Fiberglass Tube (4) ส่วนนี้สามารถชักให้สั้นยาวหรือยืดหดได้เพื่อให้เหมาะกับความสูงของผู้ใช้
ส่วนที่อยู่ถัดลงไปอีกได้แก่ส่วนที่มีลักษณะกลมๆ คล้ายจานหรือที่เรียกว่า Search Coil (5) ส่วนนี้มีสายไฟติดอยู่และโยงไปถึงControl Box โดยผ่านไปทาง Connecting Plug (6)
ที่ฐานของจาน Search coil มีที่ครอบหรือ Coil cover (7) ครอบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้จานSearch coil ได้รับความเสียหาย
ลักษณะภายนอกทั่วไปของเครื่องแต่ละยี่ห้ออาจไม่เหมือนเครื่องที่กล่าวมาทั้งหมด แต่ส่วนประกอบจะเหมือนๆกัน

คุ้นเคยกับ Metal Detecting เบื้องต้น


Metal Detecting คืออะไร
ความหมายง่ายๆ สำหรับคนทั่วไปก็คือ การค้นหาโลหะวัตถุจำพวก แหวน สร้อยหรือเหรียญต่างๆ ที่อยู่ซ่อนอยู่ในดินในระดับที่ไม่ลึกมาก
มีใคร(จำไม่ได้แล้ว)บางคนกล่าวไว้ว่า “ขยะของบางคนอาจเป็นสมบัติของอีกคน” การที่เราออกไปหาของท่อมๆ อยู่นั้นเราอาจเจอสมบัติซึ่งเป็นขยะของคนอื่นหรืออาจพบสมบัติที่สูญหายของใครบางคนที่เราไม่รู้จักแล้ว เราคือ “ผู้ค้นพบ”
ประโยชน์ของการออกไปเดินค้นหาของเหล่านี้มีไม่น้อย เช่น ทำให้เราหลุดพ้นจากงานประจำที่จำเจไปสู่สถานที่อากาศบริสุทธิ์ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายได้ดี ทำให้เราเพลิดเพลินกับธรรมชาติแปลกใหม่และพบสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ให้เราค้นหาอีกด้วย นอกจากนั้นเรายังสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราขุดได้ให้คนอื่นๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ร้านกาแฟ ที่ทำงานหรือทางอินเตอร์เน็ต

15 Mar. 2007

มาเล่น Metal Detector กันเถอะ


Metal Detector


บางท่านอาจจะยังไม่คุ้นกับ Metal Detector ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เพียงเห็นหรือได้ยินบ่อยๆ ในหน้านี้
มีคนให้คำจำกัดความของคำว่า Metal Detector ไว้มากมาย แต่ความหมายคล้ายๆ กัน เช่น “เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจหาโลหะวัตถุที่ซ่อนอยู่โดยใช้หลักการสนามแม่เหล็ก”
“เครื่องตรวจจับและส่งสัญญาณเมื่อตรวจพบโลหะ”

และคำจำกัดความอื่นๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะให้คำจำกัดความว่าอย่างไร แต่หน้าที่หลักของเครื่องMetal detector ได้แก่ ใช้ตรวจจับหรือค้นหาตำแหน่งของโลหะวัตถุที่ซ่อนอยู่ในที่ต่างๆ เช่น ในตัวคน ในกล่อง หีบห่อ ในน้ำ ใต้ดินหรือใต้ผืนหาดทราย
Metal Detectors หลายแบบ เช่น แบบที่เป็นประตูเดินผ่าน แบบมือถือหรือ Hand-held detectors และแบบที่มีด้ามยาวและมีจานกลมตรงปลาย (coil) เพื่อกวาดหาโลหะวัตถุใต้พื้นผิวดิน ในที่นี้จะพูดถึง Metal detector ที่เป็นแบบด้ามยาวที่เราใช้หาโลหะตามใต้ดิน ใต้น้ำเท่านั้นเพราะแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรา
แล้ว Metal Detector ตรวจหาอะไรได้บ้าง
อะไรก็ได้ที่เป็นโลหะวัตถุ จะใช้ตรวจหากระเบื้องหรือแก้ว ไม่ได้
ในต่างประเทศมีผู้นิยมเล่น Metal Detector กันมาก มีการตั้งชมรมกันอย่างกว้างขวาง แต่สำหรับบ้านเรายังไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะราคายังแพง จำนวนผู้ใช้ยังน้อย บางคนหาเครื่องมาเพื่อหาเศษเงินและทองรูปพรรณที่ตกอยู่ตามชายหาดอย่างจริงจัง หรือจะพูดอีกทีด้วยความตะกละตะกราม ไม่มีจรรยาบรรณ หาของเพื่อยังชีพก็มี ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคน แต่กลุ่มของเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาหาของอย่างนั้น เราเล่นเป็น hobby หรืออดิเรกมากกว่า หากใครสนใจร่วมกลุ่มกับเราก็เมล์มาหา “ลุงวรรณ” ได้ที่ ksuwan@gmail.com

13 Mar. 2007

อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง (๒)


ลมร้อนหวนมาอีกรอบแล้ว
หลังเลิกงาน ชวนพี่สมศักดิ์พี่ในที่ทำงานคนหนึ่งไปนั่งริมอ่างน้ำห้วยไม้เต็ง พี่แกเอาผ้าขาวม้าไปด้วยเพื่อเปลี่ยนตอนลงอาบน้ำ ส่วนเราเอาเครื่อง Metal Detector ลงไปหาของในน้ำ คุยกันไปเรื่อยๆ เล่าความหลังเมื่อครั้งวัยหนุ่ม กับชีวิตที่เหลืออยู่ ปรับทุกข์กันไปตามประสาชายชรา แกอายุ ๗๐ แล้วต้องมาทำงานโรงงานเป็นเจ้าหน้าที่ จป. (เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในที่ทำงาน) แกออกไปทำธุรกิจแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เลยต้องมาทำงานเพื่อหาเพื่อนคุย ก็เป็นชีวิตของคนอย่างเรา เราเดินท่อมๆ ในน้ำหาของ บางทีก็มองขึ้นไปบนฝั่งเห็นผู้คนขับรถทะยอยเข้ามาเที่ยวมากเป็นพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กๆ มาเที่ยวหนาตาเพราะโรงเรียนปิดเทอมแล้ว วันนี้ไม่ค่อยได้อะไรนอกจากเหรียญบาทสองสามอัน เหรียญห้าสองเหรียญและเหรียญสิบอีกอัน แหวนเงินอีกวงหนึ่ง ไม่เป็นไร ไม่ได้เครียดอะไรมากนัก ก็ได้มาอาบน้ำเย็นๆ ดับร้อนคุยกันไป จนเกือบทุ่ม มองเห็นลางๆ จึงขึ้นจากน้ำพากันกลับที่พัก ผ่านไปอีกวันกับชีวิตที่เหลืออยู่ของลุงวรรณ ก็เท่านี้เองชีวิต พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาและเรามีโอกาสเห็นก็ค่อยว่ากันใหม่ ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งจะเป็นอย่างไร จะเห็นดวงอาทิตย์อีกหรือไม่...Good night.

9 Mar. 2007

พื้นน้ำเป็นลูกรัง


เมื่อเย็นวานนี้ไปหาของในเขื่อนไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง ราชบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของกรมช ลประทานมีคนมาพักผ่อนยามเย็นกันพอประมาณ ผมลงน้ำเพื่อหาของแต่พื้นอ่างแข็งมาก เป็นลูกรัง ใช้ scoop มีด้ามไม่ถนัดเพราะไม่สามารถขุดลงไปในพื้นดินได้ ได้เหรียญเก่ามา ๑๕ บาท มีเด็กๆ มามุงดูด้วยความสนใจเพราะส่วนใหญ่โรงเรียนปิดเทอมกันแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กๆ ไม่เคยเห็นคนชรามางมหาอะไร วัยรุ่นคู่หนึ่งเดินมาหา บอกดักคอว่า "ถ้าเจอแฟนเอามาฝากหนูสองคนนะคะ" แหม กะจะเล่นมุขซักหน่อย พวกดักคอถูกซะนี่ว่าเราจะตอบว่าอย่างไร

8 Mar. 2007

Fisher CZ 20
เป็นเครื่องทดลองตัวแรกของผมที่ใช้งานได้ดี ทั้งในน้ำและบนพื้นดิน น่าเสียดายที่ปัจจุบันบริษัทฯเลิกผลิตเครื่องรุ่นไปแล้ว