My Pride

My Pride
เราภูมิใจที่มีส่วนในการขุดค้นเงินเหรียญต่างๆ ที่มีพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาจากใต้พื้นดินเพื่อให้พ้นจากการเหยียบย่ำไปมาของผู้คน แม้เป็นงานไม่ยิ่งใหญ่ แต่ความภูมิใจติดตัวเราตลอดไป........ My searching is not just a hunting treasure covered underneath, but I’m also proudly searching for Thai coins with the portrait of His Majesty the King on one side. His Majesty the King is regarded as the highest respectful institution of Thailand. The coins should not be underground so that the people step on them. They should be recovered. Even my work is just a small job, I’m proud to retrieve them from dirt.

Collection Exchange

Collection Exchange
หากท่านใดสนใจและต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งของสะสมและวัตถุมงคลซึ่งพบมาจากการ detecting ตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บนหน้านี้กับของของท่านกรุณาติดต่อสอบถามพูดคุยได้ที่ "ลุงวรรณ" ksuwan@gmail.com และหากท่านมีของสะสมอยากแลกเปลี่ยนกับท่านอื่น "ลุงวรรณ" ยินดีเป็นสื่อกลางให้......................If you are true antique lovers, collectors and would like to get some of these artifacts to put into your collection, please contact Mr. Suwan at ksuwan@gmail.com

19 Mar. 2007

ส่วนต่างๆ ของ Metal Detector



ส่วนประกอบของ Metal Detector
ถ้ามือใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับส่วนประกอบของ Metal detector เราจำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาส่วนประกอบก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับเครื่องมือ
ส่วนแรกที่จะแนะนำได้แก่ ส่วนที่เรียกว่าที่พักแขนหรือ Arm-rest (1) ส่วนนี้ไว้สำหรับพักน้ำหนักเครื่องโดยให้ที่รองแขนอยู่ตรงใต้ข้อศอกของเรา
ส่วนที่สองถัดมาจาก Arm-rest คือ Main Shaft (2) ส่วนนี้เป็นส่วนที่เห็นโค้งๆ มีมือจับระยะห่างระหว่างที่พักแขนคือระยะของศอกเพื่อให้ถือเครื่องสะดวก ไม่เมื่อยแขน
ส่วนที่สาม คือส่วนที่เรียกว่า Control box (3) ส่วนนี้เป็นแผงวงจรไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนให้เครื่องทำงาน ชนิดของแผงวงจรนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและชนิดของเครื่องdetector เช่นเครื่องหาทอง เหรียญ ของเก่าโบราณ หรือโลหะอื่นๆ ก็อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
ถัดลงไปอีกคือส่วนที่อยู่ใต้ Main shaft เรียกว่าก้าน Fiberglass Tube (4) ส่วนนี้สามารถชักให้สั้นยาวหรือยืดหดได้เพื่อให้เหมาะกับความสูงของผู้ใช้
ส่วนที่อยู่ถัดลงไปอีกได้แก่ส่วนที่มีลักษณะกลมๆ คล้ายจานหรือที่เรียกว่า Search Coil (5) ส่วนนี้มีสายไฟติดอยู่และโยงไปถึงControl Box โดยผ่านไปทาง Connecting Plug (6)
ที่ฐานของจาน Search coil มีที่ครอบหรือ Coil cover (7) ครอบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้จานSearch coil ได้รับความเสียหาย
ลักษณะภายนอกทั่วไปของเครื่องแต่ละยี่ห้ออาจไม่เหมือนเครื่องที่กล่าวมาทั้งหมด แต่ส่วนประกอบจะเหมือนๆกัน